Fra Kilde til Kær / Bjerres Vestermose

Bjerres Vestermose

Kendte fakta Bjerres Vestermose:
Total areal: 8 hektar eller ca 80 000 kvadratmeter.
Lodsejere: Der er i alt 14 lodsejere, der hver især ejer en del af Bjerres Vestermose.
Søareal: 5 hektar eller ca. 50 000 kvadratmeter.
 
Bjerres Vestermose er et naturskønt område, der ligger umiddelbart uden for Aale. (Luftlinie fra Aale Kirke 1,8 km og via vej ca 2,2 km). Her kan den smukke natur nydes under hensyntagen til almindelig respekt for plante og dyreliv. Hunde må medtages i snor. (Jfr. Alm. Lovgivning for private skove). Al færdsel skal ske på eksisterende veje og stier. Parkering af biler skal ske, så veje og stier ikke blokeres. Fiskeri er ikke tilladt i Bjerres Vestermose . 

Skydning / Jagt
Man bør inden man bevæger sig ind i Bjerres Vestermose være opmærksom på at der ved indgangen til mosen befinder sig et militært skydeterræn, der primært bruges af vore værn: Hjemmeværnet, Politiet og andre militære enheder.
Når Skydeterrænet er i brug, hejses der en rød ballon i en mast for at gøre opmærksom på dette, der er i øvrigt skiltning herom.
 
Jagt: Bjerres Vestermose bliver i jagtsæsonen benyttet til forskellige former for jagt, i den forbindelse kan skoven / mosen være lukket for offentligheden i det tidsrum jagten pågår, dette vil være skiltet med: I dag ingen adgang pga. Jagt .
Dette skal man for egen sikkerheds skyld respektere. 

Historik / Folklore
Bjerres Vestermose er én af de få rigtige højmoser der er tilbage i Danmark, med en vandkvalitet der af Vejle Amtskommune i 1981 beskrives som – surt - med en ph værdi på 4,5-5,5 og med fare for forsuringspåvirkning gennem indholdet af svovlsyre i nedbøren. Så Husk ! Sluk ikke tørsten i mosevandet .
 
Bjerres Vestermose ligger stik nord i gå-afstand fra Aale by. Søen blev skabt ved tørveudgravning dels under 2. verdenskrig og i 1833, hvor det oprindelige ejerlaug blev oprettet.
 
Søen er sjælden smuk og på ca. 5 ha. Forårs - og sommeraftener ved søen byder på unik naturoplevelse i ro og fred. Udover den anlagte vej langs mosen, er der af de lokale lodsejere anlagt en natursti, der løber hele vejen rundt om mosen. Stien er ca 850 meter lang og følger landskabet og naturen, og er desværre ikke egnet for gangbesværede.
 
Der er et rigt fugle og dyreliv ved og omkring mosen, ligesom der findes mange sjældne planter og vækster. Folkemindet vil vide, at der under krigen, i mosens dynd, blev nedsænket materiel og andet gods fra værnemagten, stjålet af den lokale modstandsbevægelse.
 
Endvidere har der været foretaget arkæologiske undersøgelser i det område af Bjerres Vestermose, der stadig i folkemunde kaldes: Gretbjerge (Margrethes Bjerg). Man kan stadig langs vejen se resterne af de volde, der har været anlagt, og man formoder at Margrethe den 1. ( 1353 -1412 ) anlagde et mindre fæstningsanlæg her som udkigspost imod eventuelle fjender fra nord, der kunne true hendes borg på Boring Holm, beliggende mellem Aale og Rask Mølle.
 
En anden overlevering om stedet: Gretbjerge sø, som er navnet DOF (Dansk Ornitologisk Forening) har Mosen registreret som, er at bjergene og klitterne skulle være naturskabte, denne overlevering er knap så spændende som historien om, at stedet skulle være en gammel sentinel for Dronning Magrethe d. 1 af Danmark, middelalderens uden sidstykke mest magtfulde kvinde, der samlede Norden i den såkaldte Kalmarunion. Hun ligger i dag til hvile i sarkofag i Roskilde Domkirke.
 
Lokale dykkere forsøgte i 1998 at lokalisere de entreprenør maskiner der efter sigende blev efterladt ved krigens slutning i 1945, dog uden det store held.
Sigtbarheden beskrev dykkerne som 10-30 cm. I en meters dybde. De 2 dykkere fandt dog flere I-jerns bjælker i midten af søen og noget der kunne minde om en jernplade. Om det skulle være rester af materiel fra tørvegravningen vides ikke.
 
Af anden spændende historik kan nævnes at lokale skovejere har fundet et sted som ser meget menneskeskabt ud, dvs. et kultiveret plateau, som ikke virker naturskabt, men om det skulle have nogen forbindelse tilbage til Magrethe d. 1 af Danmark vides ikke.
 
Dog kan man med sikkerhed sige at Bjerres Vestermose er en Naturperle i Aales nære omegn. 


Denne beskrivelse af Bjerres Vestermose er udarbejdet 1. oktober 2016.
Aale og Hjortsvang Lokalråd