Arkiv

På denne side findes ældre artikler og indlæg
 
 
Invitation til at være fællesskabsagent
Hedensted Kommune er med i et nationalt projekt - det indebærer et samarbejde med fem såkaldte fællesskabsagenter.
 
En fællesskabsagent er en person, der f.eks.:
  • Har en drøm for sig selv, for andre og for lokalområdet
  • Gerne vil være med til at realisere drømmen - enten ved at gå forrest eller bagerst
  • Har noget at bidrage med, som andre kan have gavn af. Der er ikke tale om store og fine kompetencer, men små vigtige bidrag i dagligdagen.
 
Vi har mulighed for at invitere fem personer med i Sund By Netværket (temadag, den 11. september 2014 i Kolding). Vi vil gerne have flere fællesskabsagenter, men fem kan deltage på temadagen.
 
Har du lyst? Eller kender du en, der er oplagt som Fællesskabsagent? Så skriv eller ring til Birgitte Juhl (mail - klik her) eller 20 23 51 83. Meld tilbage inden den 11. august 2014
 
 
Lokalrådet har modtaget den endelig vedtagne Kommuneplan for Hedensted Kommune 2013 – 2025.
 
I Kommuneplanen er Aale fastholdt som lokalcenter, hvilke er meget positivt. Kommunen kan ikke imødekomme ønske om udlæggelse af erhvervsarealer og byggegrunde nord for Bjerregårdsvej. Vi håber, at dette ønske kan tages op igen, når den aktuelle finanselle situation er overstået og den generelle efterspørgsel efter velplacerede erhvervsarealer atter er i stigning.
 
I kommentar til Hedensted Kommune anmoder lokalrådet om, at grunde på Roloddet kan sælges som storparceller.
 
I brev til kommunen anmoder vi om, at ændringen af småparceller til storparceller eventuelt gennemføres gennem en ændring af den eksisterende lokalplan for området.
 
”Lokalrådet for Aale-Hjortsvang-Hammer vil derfor anmode om, at revision af den pågældende lokalplan, omhandlende området Roloddet i Aale, snarest bliver behandlet at det politiske udvalg for Teknik, med henblik på imødekommelse af den nødvendige revision.” 
 
På vegne af Lokalrådet
Kristian Mortensen, Per Heller og Helle Søndergaard
 
 
Grus på vejen gennnem skoven
Med langsigtet indsats fra lokalrådet er det lykkedes at få lagt grus på vejen gennem skoven til Rask Mølle. Mattrup Gods og Teknisk forvaltning har gjort et fantastisk arbejde, og nu har vi lokal cykelsti til Rask Mølle.
 
Der er sat nye afmærkninger op på Blå rute, og i september lægges ved fælles hjælp flis ud på dele af stien. Der vil komme en invitation til at give en hånd med.
 
Se artikel fra Horsens Folkeblad - klik her.
 
I lokalrådet arbejder vi på at finde løsning med kantslåer, så stier kan gøres bredere.
 
 
Aale var som én af tre lokalråd udpeget som årets landsby
Aale, Hjortsvang og Hammer var udpeget og rost for et meget stort engangement med meget få hænder. Repræsentanten for Ministeriet for By, Land og Landistrikter kunne slet ikke forstå, at der var tale om landdistrikt med de aktiviteter, der foregik.
 
Se artikel fra Horsens Folkeblad - klik her.
 
Tilkendegivelserne var mange, men kuverten med prisen blev åbnet straks vi have holdt vores oplæg. Vi kunne ikke gøre andet og ønsker: Tillykke til vinderne.

Se artikel fra Horsens Folkeblad - klik her.

 
Sikring af Brædstrupvej
Det er i høj grad utrygt, at der kan komme biler ind i ens have. På den baggrund har lokale kæmpet for at deres hus og have kan være et sikkert sted for deres børn at lege. Lokalrådet har været involveret og Per Heller har haft dialogen med kommunen.

Se artikel fra Horsens Folkeblad - klik her.

Det er blevet aftalt at byskiltet mod øst skal flyttes tættere på byen for at indikere "det tættere bebygget område" tydeligere. Dette udføres til foråret. Byskiltet før krydset ved Bjerggårdsvej / Brædstrupvej bevares med sin nuværende placering

Desværre kan det ikke kan lade sig gøre at dæmpe hastigheden på Brædstrupvej. Sydøstjyllands Politi har i begyndelsen af december 2012 besigtiget Brædstrupvej og af svaret fra politiet fremgår det, at der ikke er basis for at ændre på de nuværende skiltede hastighedsbegrænsninger på den aktuelle strækning.
 
Til gengæld er de indstillet på at øge kontrollen ved anvendelse af ATK (fotovogne).
 
Det er tidligere i et samarbejde mellem skolebestyrelse og lokalråd lykkedes at få hastigheden fra 80 til 60 kilometer.
 
 
KOMMUNEPLAN 2013
Lokalrådet inviterer foreninger og lokale til møde den 5. september kl. 19:30 på Aale-Hjortsvang Skoles bibliotek, hvor emnet er at komme med forslag til den udvikling vi ønsker for Hedensted kommune.
 
 
Referat af mødet den 5. september 2012 - kan hentes her
 
 
TAG MED PÅ TUR TIL LINNERUP MOSE
Lørdag den 8. september, kl. 10.30 til 11.30 - medbring evt. madpakke / kaffekurv
 
Alle medlemmer og familier fra lokalrådene i hele Hedensted Kommune inviteres til at deltage.
 
Den 8. september inviteres alle medlemmer af lokalråd på tur til Linnerup mose - her vil Per Heller og Kristian Mortensen fra Hjortsvang/Linnerup fortælle om arbejdet med at få etableret en sti til, og rundt om mosen. Deltagerne er garanteret en dejlig tur hvor der også vil være mulighed for at samle porse til snaps.
 
Tilmelding til Susanne Ernst - mail her
 
 
 
Mål for 2011/12
Målene for den kommende periode er at arbejde for en cykelstiløsning gennem Rask Skov - den gamle jernbanestrækning. I 2010 fik lokalrådet en bevilling til at få renoveret stiforbindelsen fra Sønderkærvej in til Aale. Se yderligere hos Horsens Folkeblad og Landdistriktsudvikling.


Lokalrådet deltager i Uldum Kær Naturlaug, hvor der arbejdes for en cirkelsti i den centrale del af kæret samt en fortsat udbygning af stisystemet og naturformidling til glæde for såvel de lokale som turister.

Der arbejdes også videre med etableringen af en vandre/trampesti fra Mosevej ned til området omkring Linnerup Mose. Hedensted Kommune gav i 2011 et tilskud til Lokalrådet til etableringen af vandre/trampesti. Projektet går ud på at etablere en adgang via skel og gennem et græsningsareal. Arbejdet påbegyndes med stien ned til mosen.

Aale og Hjortsvang Lokalråd