Fra Kilde til Kær / Lokalrådet

Lokalrådet

Formålet med Lokalrådet er:  
  • at fungere som "paraply" for områdets foreninger og organisationer
  • at være lokalområdets kontakt til kommunen
  • at koordinere lokale tiltag i fht kommunen
  • at bistå lokale foreninger i dialogen med kommunen
  • at formidle kontakt til kommunen og øvrige lokalområder i kommunen
Lokalrådet i Aale-Hjortsvang og Hammer tegnes af Per Heller, Helle Søndergaard, Kari-Ann Broeng og Ole Ødman.

Lokalrådet ønsker at bygge bro og samle interesser. Lokalrådet ønsker at værne om lysten til at arbejde for egen forening og ikke skabe bureaukrati og lange beslutningsgange.
 
Lokalrådene blev etableret efter kommunesammenlægningen i 2007 for at sikre at dialogen mellem borger og Kommune ikke blev for lang.
 
I dag er Frank Kjaer kontaktperson for borgere og foreninger som ønsker kontakt til kommunen.
 
Man bliver ikke valgt til Lokalrådet. Det står enhver frit for at deltage i lokalrådet, hvor opgaver og ansvar fordeles efter initiativ og ønsker.
 
Lokalrådet har ikke én fast defineret opgave, og kan sige til og fra i opgaver.
 
Lokalrådet kan ikke favorisere enkelt personer eller institutioner.
 
Typisk har Lokalrådet været involveret i høringer, etablering af byggegrunde f.eks Skovparcellerne. Etablering af stier i Hjortsvang og Aale, arbejdet med flygtninge. Borger Budgettering mm.
 

Kontaktperson:
Helle Søndergaard

Telefon: 20 11 41 13
Mail: klik her...  

Kontaktperson:
Kari-Ann Broeng
Telefon: 40 94 32 74
Mail: klik her... 
 
Kontaktperson:
Per Heller

Telefon: 75 67 60 50
Mail: klik her...
 
Kontaktperson:
Ole Ødman
Telefon: 75 67 61 49
Mail: klik her...
 
Aale og Hjortsvang Lokalråd