Aale / Tørring-Uldum Folkedansere

Tørring-Uldum Folkedansere

Tørring-Uldum Folkedansere er en foreningen hvor alle kan være med til en frisk svingom, og hyggeligt samvær.
 
Vi er en flok glade folkedansere i alle aldre, der vinteren igennem fra september og til april danser i Aale Forsamlingshus mandag aften.
Siden 2002 har vi også haft børnehold, og der har været så stor interesse, at det er muligt at dele de ca. 40 børn op i hold for små og store børn og et decideret ungdomshold.
 
Hjemmeside:
 
Aale og Hjortsvang Lokalråd