Fra Kilde til Kær / Lokalrådet / Referat 31. januar 2018

Referat fra Lokalrådsmøde 31. januar 2018

Vi kan byde velkommen til Kari-Ann Broeng, nyt medlem af Lokalrådet.
 
Lokalrådets formål er at være paraply for foreninger. Lokalrådene blev etableret efter kommunesammenlægningen i 2007 for at sikre at dialogen mellem borger og Kommune ikke blev for lang.
 
I dag er Frank Kjaer kontaktperson for borgere og foreninger som ønsker kontakt til kommunen.
 
Man bliver ikke valgt til Lokalrådet. Det står enhver frit for at deltage i lokalrådet, hvor opgaver og ansvar fordeles efter initiativ og ønsker.
 
Lokalrådet har ikke én fast defineret opgave, og kan sige til og fra i opgaver. Lokalrådet kan ikke favorisere enkelt personer eller institutioner.
 
Typisk har Lokalrådet været involveret i høringer, etablering af byggegrunde f.eks Skovparcellerne. Etablering af stier i Hjortsvang og Aale, arbejdet med flygtninge. Borger Budgettering mm.

Lokalrådet og fokus 2018
 
* Skabe en blivende rutine om uddeling af velkomstfoldere.
 
* Forslag om at invitere nye borgere til en præsentation af foreninger og til at høre om Aale-Hjortsvang. Et arrangement som kan finde sted til sportsfesten.
 
* Skabe initiativer, der værner om Aale-Hjortsvang som et sted på landet, hvor den enkelte trives.
 
* Lokalrådet svarer på høring til Hedensted Kommune vedr. Forslag til kommuneplan. Per udarbejder forslag til svar.

Fokus er igangværende og kommende aktiviteter og projekter:
 
Bevilling fra Foreningen Brug(s)grunden som har bevilliget kr. 75.000 til Aale-Hjortsvang Bypark. Der arbejdes på fundraising, så beløbet kan vokse. De 75.000 kr. er en særdeles god startkapital til fundraisingen.

* BB midler og sauna v/Ole. Sauna køres ned til åen hurtigst muligt, hvor der graves kabel ned til el. Ordning etableres med betaling for strøm evt. medlemskab og eller overførsel til MobilPay. Mads Kehlet-Munk fra kommunen taler med borgerforening vedr. Drift af teltplads.

* Vandrestier og opmærkning jf. europæisk standard af Rask Skov med biolog - ansøgning gøres klar. Lokalrådet søger midler til en ny opmærkning af Rask Skov.

LAG midler er bevilliget til ny stiføring i Uldum Kær.

Administration og hjemmeside
Per Heller varetager bankkonto. Helle sørger for at der lægges nyt på hjemmesiden.

Eventuelt.

Mange hilsner

Helle Søndergaard
20114113
Aale og Hjortsvang Lokalråd