Aale

Aale ligger ca. 20 km vest for Horsens og 24 nord for Vejle ved Gudenåens højderyg, og udgør i areal 1886 ha.

Det kan vel næppe nogensinde opklares, hvornår denne lille plet på jordkloden, som Aale udgør først blev beboet af mennesker, men at den allerede for 5-6.000 år siden har været bo- og virkeplads for de halvvilde jæger- og fiskehorder, vort land den gang var beboet af, viser forskellige fund fra den ældre stenalder.

Navnet Aale forekommer 1432 i formen Aall. Aale Kirke antages at tilhøre det 12. århundredes anden halvdel, Valdemarernes tid.

I dag er Aale en by i landzone  med ca 800 indbyggere hvoraf ca. 300 bor udenfor byen.

Byen må siges at være inde i en god udvikling, byggeriet florerer som aldrig før - nye ældre boliger, ny Multi Mini hal (bygget af frivillig arbejdskraft fra byen), samt flere om- og nybygninger indenfor de seneste år.

Byens skole - Aale-Hjortsvang Skole - med ca. 90 elever fordelt på 1 – 6 klassetrin. Børnehave og Fritidsordning klarer pasning og uddannelse de første år for børnene i Aale og Hjortsvang.

Byens foreningsliv er helt unikt  - som det kan ses af menuen til venstre er der en mangfoldighed af muligheder.

Aale og Hjortsvang Lokalråd