Fra Kilde til Kær / Velkomstfolder

Velkomstfolder

Vi har nået en milepæl!

Det er lykkedes, af færdiggøre velkomstfolderen for Aale Hjortsvang med tekst og layout.

Det er derfor med glæde, at vi kan præsentere Aale Hjortvangs velkomstfolder, som fremover skal udleveres til alle nye tilflyttere i Aale og Hjortsvang, sammen med en vifte af tilbud fra foreningerne i lokalområdet.

Velkomstfolderen var et ønske allerede tilbage i 2009 da NIRAS konsulenterne i samarbejde med borgerne i Aale og Hjortsvang udarbejdede en udviklingsplan ”En bæredygtig fremtid i Jyllands smukkeste lokalområde”.

Et af fokuspunkterne for synliggørelse af Aale Hjortsvang var udarbejdelsen af en velkomstfolder til nye tilflyttere, men samtidig også en turistbrochure.

Velkomstfolderen blev sat på dagsordenen igen i 2016 – i forbindelse med ÅUI´s deltagelse i DM i foreningsliv.

Vi har valgt, at husstandsomdele folderen og håber, at du også vil blive inspireret og få glæde af folderen. Tag godt imod den.

På vegne af foreningerne i Aale Hjortsvang
Kari-Ann Broeng 
Aale og Hjortsvang Lokalråd