Aale / Aale-Hjortsvang Minihal

Aale-Hjortsvang Minihal

Kultur og Idrætshuset Aale Hjortsvang
- I daglig tale Minihallen.

Minihallen ligger i forbindelse med Aale-Hjortsvang Skole. Minihallen er kommunal og anvendes i dagtimerne af skolen, dagplejen m.fl.

Efter kl. 16 i hverdage og i weekends disponerer Brugerrådet over hallen, som typisk bliver brugt af de lokale foreninger til idræt og kultur. Brugerrådet består af en repræsentant fra ÅUI, HUIF, Ungdomsklubben, Skolen og Arbejdsgruppen.
 
Skoledistriktets borgere kan leje hallen til private arrangementer med sportslige eller kulturelle aktiviteter, men ikke til fester og lignende.

Ud over selve minihallen er der adgang til et café-område, et lille te-køkken, hvor der kan brygges kaffe samt en tilskuerplatform, hvor der kan spilles bordtennis.

I café-området står der en bogreol – et slags ”Folkets bibliotek” – hvor alle er velkomne til at tage eller aflevere en bog.

Der er også mulighed for at låne en ”lege-kasse”. Lege-kassen indeholder forskellige rekvisitter til aktiviteter inde og ude, f.eks. balle-bold, ko-fodbold, stige-golf m.m.

Brugerrådet:
 
Kontaktperson, udlejning af minihal og legekasse:
Kirsten Rasmussen
Telefon: 
41 31 76 10
Mail:
klik her... 
 
Formand:
Vita Jokumsen
Mail: 
 
 
FAKTA:
Minihallen er opført i 2004-05 af frivillig arbejdskraft og målet er at skabe gode rammer for aktiviteter og oplevelser, til gavn og glæde for sammenholdet og borgerne i Aale og Hjortsvang.
Aale og Hjortsvang Lokalråd